تاريخ 1392/08/15 زمان : 14:40:52
نام کیمیا
ايميل
سايت
پيام مچکرم عالی بووووووووووووووود
تاريخ 1392/05/21 زمان : 00:39:34
نام منصورامین زاده
ايميل mansooraminzadeh@gmail.com
سايت http://mansooraminzadeh.persiangig.com
پيام بدون شک ازبین گفتن ونگفتن ، گفتن افضل است.چون بانگفتن نمی توان تفاوت این دوراآشکارکرد.