تاريخ 1392/08/08 زمان : 13:53:55
نام ناجی
ايميل naji@yahoo.com
سايت
پيام پاسخ ناجی به مرحوم قیصر امین پور: بر تیر نگاه تو دلم سینه سپر کرد تیر آمد و از این سپر و سینه گذر کرد الحق که به تیر تو دلم شیفته تر شد همچون گل نرگس که در آئینه نظر کرد با عشق بگو تیر به دل را
تاريخ 1392/04/31 زمان : 16:40:28
نام مهدی
ايميل mohajer_835@yahoo.com
سايت http://mastaane.blogfa.com
پيام so nice!