تاريخ 1392/06/06 زمان : 00:26:47
نام منصورامین زاده
ايميل mansooraminzadeh@gmail.com
سايت http://www.gotvandegheisar.blogfa.com
پيام خداخیردهدجمع دوستان قیصررا.مرحوم رسول ملاقلی پور گفت:من دوربین دست گرفتن بلدنبودم.قیصرودوستانش مرا به این کارتشویق کردند.خداباجمعشان باشد.