قیصر امین پور

قیصر امین پور

خبر خوان اتوماتیک

تمامی مطالب این سایت به صورت خودکار از دیگر سایت های قانونی و رسمی ایران جمع آموری می‌گردد.
مرامنامه


شعر کوچه ی بن بست شاعر فریدون مشیری خوانش نجوا – از آن لحظه ی دیدار ؟

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: { twitter: {via: ”}},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘twitter’);
}
});
$(‘#facebook’).sharrre({
share: {
facebook: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{layout: ‘box_count’},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘facebook’);
}
});
$(‘#googleplus’).sharrre({
share: {
googlePlus: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{size: ‘tall’},
urlCurl: ‘https://loveziba.com/wp-content/plugins/hueman-addons/addons/assets/front/js/sharrre.php’,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘googlePlus’);
}
});
$(‘#pinterest’).sharrre({
share: {
pinterest: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: {
pinterest: {
description: ‘شعر کوچه ی بن بست شاعر فریدون مشیری خوانش نجوا’,media: ‘http://www.gheisaraminpour.ir/wp-content/uploads/2018/07/koche-bonbast-fereydoun-moshiri.jpg’ }
},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘pinterest’);
}
});
$(‘#linkedin’).sharrre({
share: {
linkedin: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: {
linkedin: {
description: ‘شعر کوچه ی بن بست شاعر فریدون مشیری خوانش نجوا’,media: ‘http://www.gheisaraminpour.ir/wp-content/uploads/2018/07/koche-bonbast-fereydoun-moshiri.jpg’ }
},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘linkedin’);
}
});

// Scrollable sharrre bar, contributed by Erik Frye. Awesome!
var $_shareContainer = $(“.sharrre-container”),
$_header = $(‘#header’),
$_postEntry = $(‘.entry’),
$window = $(window),
startSharePosition = $_shareContainer.offset(),//object
contentBottom = $_postEntry.offset().top + $_postEntry.outerHeight(),
topOfTemplate = $_header.offset().top,
topSpacing = _setTopSpacing();

//triggered on scroll
shareScroll = function(){
var scrollTop = $window.scrollTop() + topOfTemplate,
stopLocation = contentBottom – ($_shareContainer.outerHeight() + topSpacing);

$_shareContainer.css({position : ‘fixed’});

if( scrollTop > stopLocation ){
$_shareContainer.css( { position:’relative’ } );
$_shareContainer.offset(
{
top: contentBottom – $_shareContainer.outerHeight(),
left: startSharePosition.left,
}
);
}
else if (scrollTop >= $_postEntry.offset().top – topSpacing){
$_shareContainer.css( { position:’fixed’,top: ‘100px’ } );
$_shareContainer.offset(
{
//top: scrollTop + topSpacing,
left: startSharePosition.left,
}
);
} else if (scrollTop 1024 ) {
topSpacing = distanceFromTop + $(‘.nav-wrap’).outerHeight();
} else {
topSpacing = distanceFromTop;
}
return topSpacing;
}

//setup event listeners
$window.scroll( _.throttle( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareScroll();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );
$window.resize( _.debounce( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareMove();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );

});


دانلود + ادامه مطلب

شعر دخترم شاعر مهدی سهیلی دکلمه نگار هادی – شعر زیبای روز دختر

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: { twitter: {via: ”}},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘twitter’);
}
});
$(‘#facebook’).sharrre({
share: {
facebook: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{layout: ‘box_count’},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘facebook’);
}
});
$(‘#googleplus’).sharrre({
share: {
googlePlus: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{size: ‘tall’},
urlCurl: ‘https://loveziba.com/wp-content/plugins/hueman-addons/addons/assets/front/js/sharrre.php’,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘googlePlus’);
}
});
$(‘#pinterest’).sharrre({
share: {
pinterest: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: {
pinterest: {
description: ‘شعر دخترم شاعر مهدی سهیلی دکلمه نگار هادی’,media: ‘http://www.gheisaraminpour.ir/wp-content/uploads/2018/07/sheer-dokhtaram.jpg’ }
},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘pinterest’);
}
});
$(‘#linkedin’).sharrre({
share: {
linkedin: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: {
linkedin: {
description: ‘شعر دخترم شاعر مهدی سهیلی دکلمه نگار هادی’,media: ‘http://www.gheisaraminpour.ir/wp-content/uploads/2018/07/sheer-dokhtaram.jpg’ }
},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘linkedin’);
}
});

// Scrollable sharrre bar, contributed by Erik Frye. Awesome!
var $_shareContainer = $(“.sharrre-container”),
$_header = $(‘#header’),
$_postEntry = $(‘.entry’),
$window = $(window),
startSharePosition = $_shareContainer.offset(),//object
contentBottom = $_postEntry.offset().top + $_postEntry.outerHeight(),
topOfTemplate = $_header.offset().top,
topSpacing = _setTopSpacing();

//triggered on scroll
shareScroll = function(){
var scrollTop = $window.scrollTop() + topOfTemplate,
stopLocation = contentBottom – ($_shareContainer.outerHeight() + topSpacing);

$_shareContainer.css({position : ‘fixed’});

if( scrollTop > stopLocation ){
$_shareContainer.css( { position:’relative’ } );
$_shareContainer.offset(
{
top: contentBottom – $_shareContainer.outerHeight(),
left: startSharePosition.left,
}
);
}
else if (scrollTop >= $_postEntry.offset().top – topSpacing){
$_shareContainer.css( { position:’fixed’,top: ‘100px’ } );
$_shareContainer.offset(
{
//top: scrollTop + topSpacing,
left: startSharePosition.left,
}
);
} else if (scrollTop 1024 ) {
topSpacing = distanceFromTop + $(‘.nav-wrap’).outerHeight();
} else {
topSpacing = distanceFromTop;
}
return topSpacing;
}

//setup event listeners
$window.scroll( _.throttle( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareScroll();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );
$window.resize( _.debounce( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareMove();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );

});


دانلود + ادامه مطلب

دلنوشته به تو عادت دارم نویسنده خوانش احمدرضا رنجبر – شادی آمدنت ..آنقدر زیبا بود

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: { twitter: {via: ”}},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘twitter’);
}
});
$(‘#facebook’).sharrre({
share: {
facebook: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{layout: ‘box_count’},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘facebook’);
}
});
$(‘#googleplus’).sharrre({
share: {
googlePlus: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{size: ‘tall’},
urlCurl: ‘https://loveziba.com/wp-content/plugins/hueman-addons/addons/assets/front/js/sharrre.php’,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘googlePlus’);
}
});
$(‘#pinterest’).sharrre({
share: {
pinterest: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: {
pinterest: {
description: ‘دلنوشته به تو عادت دارم نویسنده خوانش احمدرضا رنجبر’,media: ‘http://www.gheisaraminpour.ir/wp-content/uploads/2018/07/eshghe-ahmadreza-ranjbar.jpg’ }
},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘pinterest’);
}
});
$(‘#linkedin’).sharrre({
share: {
linkedin: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: {
linkedin: {
description: ‘دلنوشته به تو عادت دارم نویسنده خوانش احمدرضا رنجبر’,media: ‘http://www.gheisaraminpour.ir/wp-content/uploads/2018/07/eshghe-ahmadreza-ranjbar.jpg’ }
},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘linkedin’);
}
});

// Scrollable sharrre bar, contributed by Erik Frye. Awesome!
var $_shareContainer = $(“.sharrre-container”),
$_header = $(‘#header’),
$_postEntry = $(‘.entry’),
$window = $(window),
startSharePosition = $_shareContainer.offset(),//object
contentBottom = $_postEntry.offset().top + $_postEntry.outerHeight(),
topOfTemplate = $_header.offset().top,
topSpacing = _setTopSpacing();

//triggered on scroll
shareScroll = function(){
var scrollTop = $window.scrollTop() + topOfTemplate,
stopLocation = contentBottom – ($_shareContainer.outerHeight() + topSpacing);

$_shareContainer.css({position : ‘fixed’});

if( scrollTop > stopLocation ){
$_shareContainer.css( { position:’relative’ } );
$_shareContainer.offset(
{
top: contentBottom – $_shareContainer.outerHeight(),
left: startSharePosition.left,
}
);
}
else if (scrollTop >= $_postEntry.offset().top – topSpacing){
$_shareContainer.css( { position:’fixed’,top: ‘100px’ } );
$_shareContainer.offset(
{
//top: scrollTop + topSpacing,
left: startSharePosition.left,
}
);
} else if (scrollTop 1024 ) {
topSpacing = distanceFromTop + $(‘.nav-wrap’).outerHeight();
} else {
topSpacing = distanceFromTop;
}
return topSpacing;
}

//setup event listeners
$window.scroll( _.throttle( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareScroll();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );
$window.resize( _.debounce( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareMove();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );

});


دانلود + ادامه مطلب

آکا کالا | سایت علمی ، فرهنگی ، تحلیلی قیصر امین پور

آکا کالا

آکا کالا

آکا کالا یک فروشگاه اینترنتی است. شما می توانید از این فروشگاه اینترنتی دیدن فرمایید و لوازم مورد نیاز خود را از این فروشگاه تهیه فرمایید.

برای ورود به این فروشگاه اینترنتی بر روی لینک زیر یا تصاویر بالا کلیک کنید

http://akakala.ir/

 


دانلود + ادامه مطلب

دلنوشته اردیبهشت نویسنده نرگس صرافیان خوانش متن فریبا شکرالهی

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: { twitter: {via: ”}},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘twitter’);
}
});
$(‘#facebook’).sharrre({
share: {
facebook: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{layout: ‘box_count’},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘facebook’);
}
});
$(‘#googleplus’).sharrre({
share: {
googlePlus: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{size: ‘tall’},
urlCurl: ‘https://loveziba.com/wp-content/plugins/hueman-addons/addons/assets/front/js/sharrre.php’,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘googlePlus’);
}
});
$(‘#pinterest’).sharrre({
share: {
pinterest: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: {
pinterest: {
description: ‘دلنوشته اردیبهشت نویسنده نرگس صرافیان خوانش متن فریبا شکرالهی’,media: ‘http://www.gheisaraminpour.ir/wp-content/uploads/2018/07/ordibehesht-narges-saffarian.jpg’ }
},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘pinterest’);
}
});
$(‘#linkedin’).sharrre({
share: {
linkedin: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: {
linkedin: {
description: ‘دلنوشته اردیبهشت نویسنده نرگس صرافیان خوانش متن فریبا شکرالهی’,media: ‘http://www.gheisaraminpour.ir/wp-content/uploads/2018/07/ordibehesht-narges-saffarian.jpg’ }
},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘linkedin’);
}
});

// Scrollable sharrre bar, contributed by Erik Frye. Awesome!
var $_shareContainer = $(“.sharrre-container”),
$_header = $(‘#header’),
$_postEntry = $(‘.entry’),
$window = $(window),
startSharePosition = $_shareContainer.offset(),//object
contentBottom = $_postEntry.offset().top + $_postEntry.outerHeight(),
topOfTemplate = $_header.offset().top,
topSpacing = _setTopSpacing();

//triggered on scroll
shareScroll = function(){
var scrollTop = $window.scrollTop() + topOfTemplate,
stopLocation = contentBottom – ($_shareContainer.outerHeight() + topSpacing);

$_shareContainer.css({position : ‘fixed’});

if( scrollTop > stopLocation ){
$_shareContainer.css( { position:’relative’ } );
$_shareContainer.offset(
{
top: contentBottom – $_shareContainer.outerHeight(),
left: startSharePosition.left,
}
);
}
else if (scrollTop >= $_postEntry.offset().top – topSpacing){
$_shareContainer.css( { position:’fixed’,top: ‘100px’ } );
$_shareContainer.offset(
{
//top: scrollTop + topSpacing,
left: startSharePosition.left,
}
);
} else if (scrollTop 1024 ) {
topSpacing = distanceFromTop + $(‘.nav-wrap’).outerHeight();
} else {
topSpacing = distanceFromTop;
}
return topSpacing;
}

//setup event listeners
$window.scroll( _.throttle( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareScroll();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );
$window.resize( _.debounce( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareMove();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );

});


دانلود + ادامه مطلب

پاسخ به شبهه – با دادن خمس اموال در هر سال شرعی، چگونه می‌توان پس اندازی برای آینده داشت، چون هر سال ظاهرا هر چه از حقوق بدست بیاوری با‌ید خرج کنی، زیرا اگر چیزی برای خودت پس انداز کنی لازم است خمسش را بدهی واین دور هر ساله تکرار می‌شود.

پایگاه پاسخگویی به سؤالات و قیصر امین پور (ایکس – شبهه): ابتدا دقت نمایید که جنجال و ضدتبلیغ [به ویژه در فضای مجازی] علیه “خمس” بسیار تشدید است، چرا که غرب با نگاه مادی خویش به این نتیجه رسیده که زیر ساخت  قدرت مراجع تقلید، خمسی است که فقط به برخی تعلق می‌گیرد و از آن عده نیز فقط برخی که مقید به رعایت احکام الهی هستن خمس می‌دهند! لذا جوّ سازی و ضد تبلیغ علیه خمس را در ستور العمل قرار داده است.

●- امروزه در تمامی اقتصادهای پیشرفته‌ی دنیا، قوانینی وضع شده که طبق آن، هزینه کردن بسیار مقرون به صرفه‌تر از پس انداز نمودن می‌باشد. تا آنجا که هزینه سبب معافیت از بدهی مالیاتی می‌گردد، اما به انواع پس‌انداز با تعاریف خاص خودش، مالیات‌های سرسام‌آوری (حتی تا ۷۰%) تعلق می‌گیرد.

●- وقتی برخوردار از درآمد هزینه می‌کند، نه تنها چرخه‌ی اقتصاد به حرکت در می‌آید، بلکه درآمدها توزیع می‌گردد و چرخه‌ی زندگی و رفاه عمومی مردم بالا می‌رود، اما وقتی فقط پول پس‌انداز می‌شود، ضمن زیادتی نقدینگی و بالتبع کاهش ارزش پول و تورم، هر گونه تولیدی با ضرر و زیان مواجه می‌گردد. چنان که در مملکت خود ما نیز می‌گویند: بهره‌ی بانکی، بی دردسر، بدون مشکلات کارگر و حقوق و بیمه‌اش، بدون مالیات و …، مقرون به صرفه‌تر از تولید و یا حتی کارهای خدماتی می‌باشد!

●- خمس فقط به مانده از درآمد تعلق می‌گیرد، چنان که هدیه و یا وقف خمس ندارند.

●- خمس به یک پنجم از مانده تعلق می‌گیرد و نه تمام آن، بنابراین چهار پنجم قابل پس‌انداز است.

●- خمس فقط یک بار به هر مالی تعلق می‌گیرد، نه این که به مال خمس داده شده، هر ساله نیز خمس تعلق گیرد و مثلاً پس از پنج سال، پس انداز به صفر برسد.

به عنوان مثال: اگر کسی در سر رسید سال مالی خود، یک میلیون تومان پولی داشته باشد که به آن خمس تعلق گیرد و دویست هزار تومان خمس پرداخت نماید، دیگر هیچ‌گاه به مانده‌ی آن [هشتصدهزار تومان] خمسی تعلق نمی‌گیرد؛ و اگر با آن کار کند و درآمد بیشتری حاصل نماید، فقط به ارزش افزوده (درآمد جدید) خمس تعلق می‌گیرد.

●- بنابراین “خمس”، هیچ تعارضی با پس‌انداز ندارد.

اگر جهان اقتصاد امروزه به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه نمودن بهتر است، و حتی مردم را ترغیب می‌کنند که اگر پس‌انداز کافی برای خرید خانه، خودرو و … ندارند، وام بگیرند تا بدهکار بانک‌ها گردند و مالیات بر درآمد ندهند، اسلام عزیز در همان ابتدا فرمود که هزینه کنید. منتهی تفاوت اسلام این است که برای هزینه نیز چارچوب دارد؛ همیشه عقل ،اخلاق، انسانیت و انصاف، شرط اول است. لذا می‌فرماید: در هزینه نیز اسراف نکن، خارج از شئونت هزینه نکن، از تجمل گرایی و تفاخر بپرهیز، به نیازمندان از خویشانت، سپس همسایگانت، سپس همشهری‌هایت، سپس هم مملکتی‌هایت و سپس هر نیازمند مسلمانی در جهان، سپس هر نیازمندی در هر گوشه‌ی جهان و… رسیدگی کن؛ و البته بیش از دارائیت نیز هزینه نکن که بدهکار شوی؛ حتی در بخشش نیز حد و حدود را بشناس و رعایت کن.

« وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا » (الإسراء، ۲۹)

ترجمه: و دستت را (از بخل و خسّت در بخشش) به گردنت زنجير مكن و بسيار [هم] گشاده‏ دستى منما تا ملامت‏ شده و حسرت‏زده بر جاى مانى.

البته یکی از علل اصلی بروز پرسش‌ها و قیصر امین پور در ذهن، ندانستن جزئیات احکام می‌باشد.

استفتاء – مقام معظم رهبری:

س۱۹: آیا اصل سرمایه و سود آن خمس دارد؟

ج) اگر به مقداری باشد که با پرداخت خمس آن، درآمد کسب با بقیه وافی به هزینه‌‌ی زندگی او نیست و یا اینکه کسب با بقیه مناسب با شأن عرفی او نباشد، خمس ندارد.

س۲۲: خانه‌ای دارم که دارای وام قسط بندی شده است و مالک محلی تجاری هستم که در آن کاسبی می‌کنم و برای عمل به وظیفه شرعی‌‌ام، سال خمسی برای خود تعیین کرده‌ام، امیدوارم لطف فرموده و مرا از پرداخت خمس آن خانه معاف کنید. ولی توان پرداخت خمس محل تجاری را به‌صورت قسطی دارم .

ج) خانه‌ای که در آن سکونت دارید در فرض سؤال ‌که نسیه خریداری شده خمس ندارد، ولی پرداخت خمس محل تجاری‌تان واجب است، مگر این‌که با پرداخت خمس، کسب با بقیه، وافی به هزینه زندگی شما نباشد و یا این‌ که کسب با بقیه، کسبِ مناسب با شأن عرفی شما نباشد.

 

س۵۰: کسی با زحمت و تلاش، بعد از سال‌ها، کامیونی فراهم کرده که با آن کار می‌کند و نتوانسته خمس آن را پرداخت نماید. الآن که اقساط و بدهی ماشین تمام شده به‌دلیل این‌که مدل ماشین پایین آمده و قوانین جاری او را مجبور به تعویض ماشین و خرید ماشین مدل بالاتر می‌کند، که آن هم به نوبه‌ی خود هزینه‌ای را طلب می‌نماید، مجبور است برای مدت دیگری اقساط وام جدید را بپردازد، با توجه به این‌که درآمد ماشین جوابگوی هزینه زندگی، پرداخت اقساط و پرداخت خمس نیست، تکلیف او در مورد پرداخت بدهی‌اش چیست؟

ج) اگر قیمت ماشین به مقداری باشد که در صورت پرداخت خمس آن، درآمد کسب با باقی‌مانده پول فروش آن، وافی به هزینه زندگی او نباشد، خمس ندارد.

س۶۰: من شغلم بساز و بفروشی ساختمان است و خمس هم می‌دهم زمینی را می‌خرم و در آن ساختمانی ساخته و می‌فروشم پول دریافتی حاصل از فروش شامل سه قسمت است (اصل سرمایه‌گذاری، تورم و سود). حال با توجه به اینکه شغل من بساز و بفروشی است و برای ادامه کار می‌بایست برای جایگزینی ساختمان مشابه ساختمان فروخته شده (که با پول خمس داده شده ساخته شده بود و فروخته‌ام) اصل سرمایه به‌اضافه تورم را هزینه کنم آیا خمس را چگونه محاسبه کنم (آیا فقط به سود بدون در نظر گرفتن اصل سرمایه و تورم خمس تعلق می‌گیرد؟)

ج) سرمایه‌ای که خمس آن پرداخته شده، خمس ندارد ولی آنچه عرفاً ربح و سود صدق می‌کند باید خمس آن پرداخت شود. ولی مقداری از افزایش قیمت که ناشی از تورم باشد یعنی ارزش پول کم شده به‌طوری که همه اجناس با پول بیشتر معامله می‌شوند، خمس ندارد.

(منبع)

 

مشارکت و هم‌افزایی (سؤال به همراه نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

پرسش:

چگونه می‌توان با تکرار پرداخت خمس در هر سال مالی، پس‌اندازی برای آینده داشت؟ باید درآمد را طی سال خرج کنی، وگرنه خمس تعلق می‌گیرد؟!

پاسخ:

http://www.x-shobhe.com/shobhe/9303.html

  پیوستن و پیگیری در پیام‌رسان‌ها:

     


دانلود + ادامه مطلب

پاسخ به شبهه – پیامبراکرم (ص) تجربیات خاصی چون معراج داشته‌اند، پس چرا از مردمانی که از تجربه معراج عاجزند، خواسته شده تا قبول و باور کنند

پایگاه پاسخگویی به سؤالات و قیصر امین پور (ایکس – شبهه): همیشه ابتدا یک حکم غلط صادر می‌گردد و سپس به اسلام نسبت داده می‌شود و سپس مورد نقد قرار می‌گیرد.

●- هرگز از مردمان خواسته نشده که ابتدا به ساکن، معراج را قبول کنند، بلکه خواسته شده که ابتدا توحید و معاد را به عقل بشناسند، به قلب ایمان آورند و در عمل هدف بگیرند. بالبتع این شناخت عقلی و باور قلبی، ضرورت نبوت و وحی پذیرفته می‌شود و بالتبع آن، ضمن معارف و احکام، اخبار گذشتگان، آیندگان، انبیا و احوالاتشان، غیب و قیامت نیز بالتبع پذیرفته می‌شود.

مگر بیش از ۸ میلیارد انسان به فضا رفته‌اند که اخبار فضانوردان را می‌پذیرند، یا مگر تمامی آنها پزشک هستند که دستآوردهای پزشکی را می‌پذیرند، مگر در گذشته زیسته‌اند که احبار مورخان را می‌پذیرند و … ؟! اما نوبت به اسلام که می‌رسد، تجربه‌ی شخصی را بهانه برای عدم درک و قبول قرار می‌دهند!

●- پس، خوب دقت کنیم که الان مشکل چیست؟! آیا کسی که خداوند سبحان را شناخته و قبول دارد، انبیایی چون حضرت ابراهیم و خاتم الانبیاء را نیز شناخته و قبول دارد، حال به هدایت خداوند علیم، حکیم، رب و سبحان در مورد مأموریت هدایت توسط رسولانش ایراد می‌گیرد؟! اگر ایراد می‌گیرد، مشکلش در همان گام نخست [خداشناسی] و سپس خداپرستی می‌باشد، نه سایر مسائل.

فضایل:

بیشتر توصیفاتی که خداوند متعال در مورد انبیایش فرموده [علیم، معلم، حکیم، مؤمن، متقی، صالح، تواب، شاکر، طاهر، ]، در مورد سایر بندگان مؤمنش نیز بیان نموده است، چنان که حتی در مورد صلوات بر ایشان فرمود: صلوات خداوند و فرشتگان بر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله است، پس شما نیز بر ایشان صلوات بفرستید تا “صلّ و وصل” شما از طریق رحمة للعالمین، به ارحم الراحمین برقرار گردد، و در مورد سایر بندگان مؤمنش نیز عین همین صلوات را بیان فرمود:

«هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا» (الأحزاب، ۴۳)

ترجمه: اوست كسى كه با فرشتگان خود بر شما درود مى‏ فرستد تا شما را از تاريكيها به سوى روشنايى برآورد و به مؤمنان همواره مهربان است.

●- و چنان که ایشان را “رحمة للعالمین” قرار داد و به تمامی مؤمنان و بندگانش متذکر شد که سعی کنید تجلی اسم “رحمت” خدا باشید تا مشمول رحمتش گردید، پس بر دیگران و به ویژه بر والدین، بال رحمت بگشایید «وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ / الإسراء، ۲۴».

●- وحی را به ایشان نازل نمود تا به ما ابلاغ نمایند و معجزات را نیز به دست آنها محقق نمود تا به ما نشان دهند.

اخلاص در بندگی:

از تفاوت اصلی بسیاری از دیگران با آنها این است که آنها در کار خدا فضولی نمی‌کردند، بلکه با اخلاص تمام، تابع و تسلیم بودند. نمی‌گفتند: چرا برای آن پیامبر جبرئیل علیه السلام را فرستادی و برای من سایر فرشتگان وحی را – یا چرا به آن یکی وحی را با فرشته فرستادی و به من در خواب وحی فرستادی – چرا به او کتاب دادی و به من ندادی و … .

اما برخی از بندگان، که عموماً بسیار متکبرانه و جاهلانه از بندگی سر باز می‌زنند، بسیار متکبرانه معترض نیز می‌شوند که چرا وحی به پیامبر را از طریق فرستادی و وحی به من را از طریق پیامبر؟! چرا لوح را موسی علیه السلام، فرشته بیاورد، اما برای من موسی (ع) بیاورد؟! چرا قرآن را برای پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله جبرئیل بیاورد، اما برای من پیامبر بیاورد؟! چرا امامان را امام قراردادی  ما را امت و …؟!

نبوت و امامت:

حال اگر به او بگویند: تو به سلسله مراتبش چه کار داری، همان قرآنی که به ایشان نازل شد، توسط ایشان به تو ابلاغ گردید و اگر به ایشان فرمود: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، به تو نیز فرمود: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» و تو نیز این وحی را به دیگران ابلاغ می‌کنی و می‌گویی، خداوند فرمان داده که «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ». می‌گوید: نه این قبول نیست، بلکه باید همین طور که من در گوشه‌ای نشسته‌ام، ناگهان جبرئیل برای من نازل شود و وحی بیاورد!

اگر بگویند: تو نیز “امامی” و بسیارند کسانی که از تو تبعیت می‌کنند، یا می‌توانند تبعیت کنند و یا اگر در صراط مستقیم باشی، باید که از تو تبعیت کنند؛ می‌گوید: نه چرا من علی بن ابیطالب، یا حسن بن علی و حسین بن علی علیهم السلام نشدم؟!

معراج:

خداوند متعال ایشان را به معراج برد و معراج بالا بردن است و روزی ۵ مرتبه بندگان مؤمنش را به معراج می‌برد، لذا فرموده‌اند: «ألصَلاةُ مِعراجَ المُؤمن». حالا اگر کسی به گونه‌ای اقامه نماز می‌نماید که نه تنها بالا نمی‌رود، بلکه از آن چه هست پایین‌تر نیز می‌رود، مشکل از خودش می‌باشد.

پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، عبد خالص و تسلیم امر بودند، نه سؤال کردند که مرا کجا می‌برید و نه معترض شدند که چرا اینطوری می‌برید و آنطوری نمی‌برید، اما برخی از ما برای خدا تعیین و تکلیف می‌کنند که «نه، این نشد، باید مرا نیز همانگونه به معراج ببری که او را بردی»! حال اگر بگویند: تو نیز همان‌گونه از عقل، علم، حکمت و وحی و آن چه به تو ارزانی داشتم با بصیرت و اخلاص بهره‌برداری و بندگی کن تا تو را نیز به معراج ببرم، می‌گوید: «نه دیگه نشد، همین طوری ببر تا درک و قبول کنم»!

زنده کردن مردگان:

به دست حضرت ابراهیم علیه السلام، پرندگانی از گِل ساخت و آنها را زنده کرد و یا فرمود: پرندگانی را بکُش و آنها را صدا کن تا نزد تو بیایند؛ به دست حضرت عیسی علیه السلام و شاید برخی دیگر، مردگانی را زنده نمود … – خُب در هر آنی خود ما را می‌میراند و زنده می‌کند. از نطفه‌ی مُرده‌ی ما انسان زنده می‌آفریند و …، اما نمی‌خواهیم ببینیم(؟!) لذا ما معترض می‌شویم که نه این قبول نیست، بلکه حتماً باید دیگری بمیرد و من بالای سر جسدش بروم و یک دستی روی آن بکشم و زنده شود، تا درک و باور کنم! خداوند نیز می‌فرماید: «خودت باید زنده باشی تا بتوانی باذن من زنده کنی، پس برو اول باذن الله یک دست الهی روی سر و قلب خود بکش تا زنده شوی، سپس برو سراغ آن بندگان من به خاطر استضغاف فکری یا غفلت و جهالت و یا ظلم دیگران، مرده‌اند و باسم الله دست رحمتی بر سر آنها بکش تا باذن الله زنده شوند»!

از ما چه خواسته‌ است:

خداوند متعال به فرشتگانش بدن مادی نداد و از آنها نخواست که شهوتی که ندارند را کنترل کنند و با نامحرم نیامیزند – به حیوانات عقل نظری و عقل عملی و اراده و اختیار آدمی را نداد و از آنها نخواست که نشانه شناسی کنند، معارف را بیاموزند، عمل کنند و به دیگران بیاموزند – از بانوان نخواست که مرد باشند و از آقایان نخواست که زن باشند – تکلیفی بر کودکان قرار نداد و به بلوغ رسیدگان را از تکلیف معاف ننمود – از درخت نخواست که مانند آدمی، رو به قبله‌ی مشخصی رکوع و سجود نماید، از انسان نیز نخواست که سایه و میوه‌ی درختی بدهد، بلکه فرمود: سایه‌ی تو، همان سایه رحمت الهی است و میوه‌ی تو همان عمل صالح و آثار آن برای دیگران و فرزندان نیکو و باقیات الصالحات می‌باشد.

بنابراین، از پیامبران و اوصیای ایشان نخواست که “امت و پیرو” باشند و از ما نخواست که مانند آنها عبادت و زندگی کنیم و عهده‌دار تمامی وظایف آنان باشیم؛ بلکه هر مخلوقی را “بِقَدرٍ مَقدور = بر اساس اندازه‌های معینی” و برای جایگاه و حکمتی آفرید و از انسان خواست که خودش باشد و به تکالیفش عمل نماید.

بت شکنی حضرت ابراهیم علیه السلام:

شما نمی‌توانید به دانش آموز کلاس اول دبستان، جبر و مثلثات و هندسه فضایی یاد دهید؛ همین دنیایی که شما می‌بینید، آنها نیز می‌بینند، اما درک شما را ندارند.

حضرت ابراهیم علیه السلام، مقامات خلّت، نبوت و رسالت را طی نمود و به امامت برگزیده شد، هیچ تردیدی هم به دلش راه نداشت، اما دوست داشت با چشم ببیند، خدا نیز به او نشان داد. اما مردمان آن زمان [مانند بسیاری در این زمان]، حتی در کلاس اول توحید ثبت نام نیز ننموده بودند و بت می‌تراشیند و آنها را می‌پرستیدند! پس به عنوان درس اول، فرمود: بت‌هایشان را بشکن، تا ببینند و بفهمند که آنان حتی شعور و ادراک و قدرت دفاع از خود ندارند، چه رسد به این که اولوهیت داشته باشند.

اما کسی که خود را از جهالت و حماقت شرک و بت‌پرستی سنتی و مدرن دور نماید و در فضای توحید و جرگه‌ی موحدان قرار گیرد و کمی خودش را برای او خالص نماید، هم وحی را دریافت می‌کند – هم دارای علم و حکمت می‌گردد – هم به دیگران می‌آموزاند – هم در هر لحظه، معجزاتی چون زنده کردن مردگان را می‌بیند – هم خودش باذن الله زنده می‌کند – هم واسطه‌ی فیض و رحمت الهی برای دیگران می‌گردد – هم فرشتگان به امر الهی برای دعا، خدمت و حفاظت از او گسیل می‌گردند و … . به قول حافظ:

« فیض روح القدس ار باز مدد فرماید – دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می‌کرد‌».

پس مشکل ما، مقامات انبیا، رسولان، اوصیا و اولیای خدا نیست، بلکه مشکلمان این است که اولاً قدر نعمت‌هایی که به خودمان داده شده است را نمی‌دانیم – ثانیاً خداوند متعال را بندگی نمی‌کنیم – ثالثاً به جای تسلیم، معترض می‌شویم که چرا چنین کرد و چنان نکرد، چرا آن چه به او داد را به من نداد – یا اگر به من نیز داده است (مانند وحی در قرآن کریم)، چرا مستقیم نداد – و رابعاً این که خود را علیم‌تر و حکیم‌تر از او دانسته و می‌گوییم: باید چنین و چنان کند! و خلاصه بهانه بهانه بهانه، برای توجیه غفلت‌ها و بی‌توجهی‌ها و عدم انجام تکالیف بندگی.

 

مشارکت و هم‌افزایی (سؤال به همراه نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

پرسش:

انبیای الهی (ع) تجربیات شخصی خاصی داشتند، مانند معراج، یا زنده کردن و …، پس چرا از دیگرانی که امکان این تجربیات را ندارند، خواسته شده که قبول کنند؟!

پاسخ:

http://www.x-shobhe.com/shobhe/9300.html

 

 

  پیوستن و پیگیری در پیام‌رسان‌ها:

    

 

 


دانلود + ادامه مطلب

پاسخ به شبهه – تصمیم گرفتم دینم را عوض کنم. ما مسلمانیم، نماز و روزه و احکام حلال و حرام داریم و این همه مشکلات! چرا ما را با اقتصاد امریکا و اروپا مقایسه نمی‌کنند و با نماز و روزه آنها مقایسه می‌کنند …؟! حال می‌خواهم قبل از تعویض مشاوره انجام دهم و اگر قانع نشدم، تغییر دهم. (دیپلم، خرمشهر)

 

پایگاه پاسخگویی به سؤالات و قیصر امین پور (ایکس – شبهه): فعلاً که اقتصاد امریکا و اروپا نیز به شدت ورشکسته شده است! امنیت عمومی، اجتماعی و شغلی هم که به شدت با خطرات مواجه شده است …، و تنها کاسبی آنها هم که چپاول دیگران است!

●- خداوند توفیق و اجرتان دهد که مشورت را مقدم می‌دارید.

در تعویض دین، اگر مقصود اسم دین است، “مسلمان، مسیحی، یهودی و …”، هیچ فرقی نمی‌کند که اسمش را چه بگذارید، اما اگر مقصود حقیقت یک دین است [که دین نزد خدا فقط اسلام است]، باید ببینید که هم اکنون چقدر به این دین هستید که حالا قصد تعویضش را دارید؟!

دقت فرمایید که “دین” چه اسلام باشد و چه غیر اسلام، لباس یا خودرو نیست که بر اساس سلیقه تعویض گردد و کالا نیست که به قیمت کم یا زیاد به فروش رسد، بلکه دین مجموعه‌ای از جهان‌بینی و سپس حقوق مرتبط و مترتب بر آن جهان‌بینی می‌باشد. خواه اسلام باشد، یا ایسم‌های قدیمی و جدید که همه نوعی دین هستند.

البته کسانی که نگاه کاسب‌کارانه به دین دارند، دین خود را [حتی اگر دین خدا باشد] به قیمت ارزانی می‌فروشند:

« اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » (التوبة، ۹)

ترجمه: آيات خدا را به بهاى ناچيزى فروختند و [مردم را] از راه او باز داشتند به راستى آنان چه بد اعمالى انجام مى‏‌دادند.

بنابراین، اگر کسی امروز بگوید: توحید و معاد حق است – نبوت و خاتمیت حق است – قرآن کریم حق است – اسلام حق است – معاد حق است…، و فردا بگوید: نه درآمدش خوب نبود، پس تغییرش می‌دهم؛ از همان ابتدا دینش کاسبی بوده و اسلام نبوده که حالا بخواهد عوضش کند. و اگر واقعاً این حقایق را شناخته، می‌داند که قابل عوض کردن نمی‌باشند.

حکایت – مرحوم علامه، آیت الله جعفری می‌فرمود: خانمی نزد من آمد و گفت: شوهرم از دین خارج شده است. چند جلسه با شوهر او صحبت کردم و سپس به آن خانم گفتم: «نگران نباش، همسر شما اصلاً به اسلام نیامده بود که حالا خارج شود».

●- اکنون این حکایت بسیاری از مسلمانان است. یک اسمی را به نام اسلام و مسلمانی برخود می‌گذارند و به خاطر حمل این اسم، کلی هم بر خدا و رسول و زمین و آسمان منّت می‌گذارند و هر موقع هم خوش‌شان نیامد، کلی تهدید می‌کنند که «دینم را عوض می‌کنم‌ها»!

●- بشر چنان می‌گوید: «دینم را عوض کردم یا می‌کنم» که گویی العیاذبالله خداست و اگر او دینش را عوض کند، حقیقت دین خدا نیز عوض می‌شود! و اساساً خداوند سبحان با تأیید، قبول و ایمان او به وجود می‌آید و با نفی، انکار و تکذیب او، به عدم می‌رود. اگر او تأیید کرد، قرآن مجید حق است و اگر تأیید نکرد و یا نظرش را تغییر داد، دیگر حق نیست؛ اگر او باور کرد، قیامت برپا می‌شود و اگر رد کرد، دیگر قیامتی در کار نخواهد بود و …!

انتخاب و تغییر:

بنابراین، ما باید بکوشیم که ابتدا دین حق را بشناسیم، سپس انتخاب کنیم، و سپس تبعیت نماییم و پس از آن، اگر شناخت دیگری برای ما حاصل شد که دیدیم اطلاعات قبلی ما کامل نبوده و یا خطا بوده، شناخت و انتخاب‌مان صحیح نبوده و …، بگوییم: پس به حکم عقل، باید تجدید نظر کنیم و اگر لازم بود تغییر دهیم.

چند سؤال:

“دین” [هر دینی]، نه بازی است و نه اسباب‌بازی – نه خانه و کاشانه است و نه لباس و خودرو؛ و اگر دین “اسلام” که تنها دین خداست باشد، دارای اصولی است که به عقل شناخته می‌شوند و فروعی است که یا به تحقیق و اجتهاد و یا به تقلید از مجتهد، باید مورد عمل واقع شوند.

بنابراین، لازم است که ابتدا آدمی کمی فکر نماید و خارج از شعارهای احساسی، نگاه‌های سطحی، گرایش‌های نفسانی و …، چند پرسش را برای ذهن خود مطرح کند و سپس عقل را داور قرار دهد که عقل حجت درونی است و انبیا علیهم السلام حجت بیرونی:

یک – آیا من مسلمانم؟! یعنی [دست کم در سطح خودم] اصول را شناخته‌ام و در فروع نیز تسلیم امر پروردگار هستم. متذکر معبود و محبوبم هستم، قیامت و روز موعود را هدف گرفته‌ام، اهل قرآن کریم، تأمل و تفکر در آیات، مطالعه، عبادت و بندگی، دعا، استغفار و توبه، توکل، عمل به اوامر و نواهی الهی و … هستم؟!

دو – فرض می‌کنیم که گفته شود: «بله، فعلاً (در سطح خودم، نه ملاصدرا) یک مسلمانم»؛ حال از خود بپرسد: اگر خداوند سبحان را واحِد و اَحد و لیس کمثله‌ شیء و … شناخته‌ام، آیا می‌توانم فردا دینم را عوض کنم و بگویم: «خیر، از امروز او، “ابّ و ابن و روح القدس” است – از امروز او “پدر یهودیان است” – از امروز او “جسم دارد” – از امروز “دست او بسته است” و …؟!  

سه – از خود بپرسد: آیا علت عقب افتادن مسلمانان در این عصر، اسلام است و یا عدم توجه و عمل ننمودن خودشان به آموزه‌های اسلام و قرآن از یک سو و ظلم کفار از اهل کتاب امریکایی و اروپایی گرفته، تا بت‌پرست میانماری یا یهودیان اسرائیلی و صهیونیسم بین الملل از سوی دیگر؟!

چهار – سپس از خود بپرسد: آیا مردمان امریکا و اروپا نیز مثل بنده، فقط نام مسیحیت و یهودیت را حمل می‌کنند و یا واقعاً بر اساس آموزه‌های انجیل و تورات عمل می‌کنند، و به همین دلیل پیشرفت‌هایی در صنعت و اقتصاد داشته‌اند؟! آیا این سلطه‌جویی و ظلمی که بر مردمان جهان روا می‌دارند، طبق دستورات خداوند متعال در تورات و انجیل است؟!

پنج – پس از یافتن پاسخ این پرسش‌ها، از خود بپرسد: آیا دلیل بر حقانیت یک دین، زیادتی اتباعش از زر و زور تزویر در دنیاست؟! اگر چنین باشد که حق با کفار است، چرا که همیشه در ناز و نعمت دنیوی بودند و انبیای الهی و مؤمنان در گرفتاری، فقر و استضغاف و تنهایی بوده‌اند. چنان که خداوند متعال عقول را متذکر گردید و فرمود:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (الفجر، ۶ تا ۱۲)

مگر ندانسته‌اى كه پروردگارت با عاد چه كرد؟!

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ 

با عمارات ستون‏دار ارم (با آن قصرهای ستون‌دار که بنا کرده بودند)؟!

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ

كه مانندش در شهرها ساخته نشده بود

وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ

و با ثمود، همانان كه در دره تخته ‏سنگ‌ها را مى‌بريدند (و با دست به بلندی‌های حمل می‌کردند)؟!

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ

و با فرعون صاحب خرگاه ‏ها [و بناهاى بلند] – (با برخورداری از زیرساخت‌ها و لوازم قدرت و ثروت)

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ

همانان كه در شهرها سر به طغيان برداشتند

فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ

و در آنها بسيار تبهكارى كردند.

تغییر دین، یا تغییر تابعیت:

بنابراین، اگر کسی مسلمان است، نگوید: «می‌خواهم دینم را تغییر دهم»، چرا که هیچ حقیقتی از حقایق عالم هستی، به میل یا گرایش او تغییر نمی‌یابد – بلکه بگوید: «می‌خواهم تابعیت خود را تغییر دهم». تا کنون دست کم ادعا داشتم که تابع حق هستم، امروز می‌خواهم از باطل تبعیت نمایم و به صراحت اعلام کنم که از آنان هستم!

با خود صادقانه بگوید: من انسان ضعیفی هستم؛ چون تبعیت از حق، سفره‌ من را رنگین‌تر و نان مرا چرب‌تر ننمود، و در ضمن سارقان، جنایات‌کاران، فاسدان و ظالمان، به همین سفره نیز طمع کرده‌اند و مرا تهدید و اذیت می‌کنند، می‌خواهم به آنها بپیوندم و مثل آنان و از آنان شوم!

عقلانیت:

پس، دقت کنیم تا مبتلا به خودزنی نگردیم؛ عقلانیت، مقدم بر انتخاب دین می‌باشد. تفکر در شناخت و اندیشه در انتخاب هدف، مقدم بر برنامه و عمل به آن برنامه می‌باشد. چنان که خداوند سبحان در قرآن مجید، عقل و عقلانیت را حجت و دلیل برای اثبات حقایق آورده است.

●- بنابراین، به دور از شعارها، ضدتبلیغ‌ها، سطحی‌نگری‌ها، ظاهربینی‌ها، انفعال‌ها، مبنا قرار دادن دلار و ریال برای شناخت و تبعیت از حق، و بدون هراس از تهدیدها یا منفعل شدن در برابر هجمه‌ی ضد تبلیغ‌ها …، نعمت عقل و فرصت تفکر و ثروت وحی را غنیمت بشماریم و با چنین مقام، عزم و اراده‌ای، به بندگی خداوند متعال در تمامی امور و شئون شخصی و اجتماعی قیام نماییم.

 

مرتبط:

●- اگر اسلام دین حق و قرآن کتاب کاملی است، پس چرا مسلمانان در همه جای دنیا بدبخت و گرفتار و کفار (به ویژه در اروپا و آمریکا) بسیار پیشرفته‌تر و متمدن تر از مسلمانان هستند؟! (۷ آبان ۱۳۸۸)

●- دلیل عقب ماندگی جوامع اسلامی در علم صنعت نسبت به کشورهای غربی چیست؟ آیا «دین» مانع پیشرفت بوده؟ (۲ آذر ۱۳۹۰)

●- می‌گویند: علت اصلی عقب ماندگی کشورهایی مثل ایران و کره شمالی و…ایدئولوژی‌گرایی و دین‌گرایی است؟ (۳ تیر ۱۳۹۳)

 

مشارکت و هم‌افزایی (سؤال به همراه نشانی لینک پاسخ، جهت ارسال به دوستان در فضای مجازی)

پرسش:

تصمیم گرفتم دینم را عوض کنم، البته پس از مشورت و قانع نشدن. چرا که ما مسلمانان عقب افتاده شدیم و امریکایی‌ها و اروپایی‌های پیشرفته!

پاسخ:

http://www.x-shobhe.com/shobhe/9301.html

 

   پیوستن و پیگیری در پیام‌رسان‌ها:

    

 

 


دانلود + ادامه مطلب

شعر عطر تلخ شاعر خوانش شعر سامان جابری – به عشق جدیدت حسادت کنم

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: { twitter: {via: ”}},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘twitter’);
}
});
$(‘#facebook’).sharrre({
share: {
facebook: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{layout: ‘box_count’},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘facebook’);
}
});
$(‘#googleplus’).sharrre({
share: {
googlePlus: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{size: ‘tall’},
urlCurl: ‘https://loveziba.com/wp-content/plugins/hueman-addons/addons/assets/front/js/sharrre.php’,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘googlePlus’);
}
});
$(‘#pinterest’).sharrre({
share: {
pinterest: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: {
pinterest: {
description: ‘شعر عطر تلخ شاعر خوانش شعر سامان جابری’,media: ‘http://www.gheisaraminpour.ir/wp-content/uploads/2018/07/atr-talkh-saman-jaberi.jpg’ }
},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘pinterest’);
}
});
$(‘#linkedin’).sharrre({
share: {
linkedin: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: {
linkedin: {
description: ‘شعر عطر تلخ شاعر خوانش شعر سامان جابری’,media: ‘http://www.gheisaraminpour.ir/wp-content/uploads/2018/07/atr-talkh-saman-jaberi.jpg’ }
},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘linkedin’);
}
});

// Scrollable sharrre bar, contributed by Erik Frye. Awesome!
var $_shareContainer = $(“.sharrre-container”),
$_header = $(‘#header’),
$_postEntry = $(‘.entry’),
$window = $(window),
startSharePosition = $_shareContainer.offset(),//object
contentBottom = $_postEntry.offset().top + $_postEntry.outerHeight(),
topOfTemplate = $_header.offset().top,
topSpacing = _setTopSpacing();

//triggered on scroll
shareScroll = function(){
var scrollTop = $window.scrollTop() + topOfTemplate,
stopLocation = contentBottom – ($_shareContainer.outerHeight() + topSpacing);

$_shareContainer.css({position : ‘fixed’});

if( scrollTop > stopLocation ){
$_shareContainer.css( { position:’relative’ } );
$_shareContainer.offset(
{
top: contentBottom – $_shareContainer.outerHeight(),
left: startSharePosition.left,
}
);
}
else if (scrollTop >= $_postEntry.offset().top – topSpacing){
$_shareContainer.css( { position:’fixed’,top: ‘100px’ } );
$_shareContainer.offset(
{
//top: scrollTop + topSpacing,
left: startSharePosition.left,
}
);
} else if (scrollTop 1024 ) {
topSpacing = distanceFromTop + $(‘.nav-wrap’).outerHeight();
} else {
topSpacing = distanceFromTop;
}
return topSpacing;
}

//setup event listeners
$window.scroll( _.throttle( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareScroll();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );
$window.resize( _.debounce( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareMove();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );

});


دانلود + ادامه مطلب

شعر زندگی چیست؟ خوانش شعر منیرسادات جلالی (مهربانو) – شعر از سهراب سپهری نیست

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: { twitter: {via: ”}},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘twitter’);
}
});
$(‘#facebook’).sharrre({
share: {
facebook: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{layout: ‘box_count’},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘facebook’);
}
});
$(‘#googleplus’).sharrre({
share: {
googlePlus: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{size: ‘tall’},
urlCurl: ‘https://loveziba.com/wp-content/plugins/hueman-addons/addons/assets/front/js/sharrre.php’,
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘googlePlus’);
}
});
$(‘#pinterest’).sharrre({
share: {
pinterest: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: {
pinterest: {
description: ‘شعر زندگی چیست؟ خوانش شعر منیرسادات جلالی (مهربانو)’,media: ‘http://www.gheisaraminpour.ir/wp-content/uploads/2018/07/sheer-zendegi.jpg’ }
},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘pinterest’);
}
});
$(‘#linkedin’).sharrre({
share: {
linkedin: true
},
template: ‘

{total}

‘,
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons: {
linkedin: {
description: ‘شعر زندگی چیست؟ خوانش شعر منیرسادات جلالی (مهربانو)’,media: ‘http://www.gheisaraminpour.ir/wp-content/uploads/2018/07/sheer-zendegi.jpg’ }
},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup(‘linkedin’);
}
});

// Scrollable sharrre bar, contributed by Erik Frye. Awesome!
var $_shareContainer = $(“.sharrre-container”),
$_header = $(‘#header’),
$_postEntry = $(‘.entry’),
$window = $(window),
startSharePosition = $_shareContainer.offset(),//object
contentBottom = $_postEntry.offset().top + $_postEntry.outerHeight(),
topOfTemplate = $_header.offset().top,
topSpacing = _setTopSpacing();

//triggered on scroll
shareScroll = function(){
var scrollTop = $window.scrollTop() + topOfTemplate,
stopLocation = contentBottom – ($_shareContainer.outerHeight() + topSpacing);

$_shareContainer.css({position : ‘fixed’});

if( scrollTop > stopLocation ){
$_shareContainer.css( { position:’relative’ } );
$_shareContainer.offset(
{
top: contentBottom – $_shareContainer.outerHeight(),
left: startSharePosition.left,
}
);
}
else if (scrollTop >= $_postEntry.offset().top – topSpacing){
$_shareContainer.css( { position:’fixed’,top: ‘100px’ } );
$_shareContainer.offset(
{
//top: scrollTop + topSpacing,
left: startSharePosition.left,
}
);
} else if (scrollTop 1024 ) {
topSpacing = distanceFromTop + $(‘.nav-wrap’).outerHeight();
} else {
topSpacing = distanceFromTop;
}
return topSpacing;
}

//setup event listeners
$window.scroll( _.throttle( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareScroll();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );
$window.resize( _.debounce( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareMove();
} else {
$_shareContainer.css({
top:”,
left:”,
position:”
})
}
}, ۵۰ ) );

});


دانلود + ادامه مطلب